Hur funkar det


Utsläpp uppstår varje dag, när vi reser, äter, förbrukar el och papper mm. Utbyggnad av förnyelsebar energi i tredje världen begränsar utsläpp. Klimatkompensation är en effektiv metod för den som vill minska sin klimatpåverkan. Kan man inte kan förhindra sina egna utsläpp kan man istället kompensera genom att förhindra utsläpp på annat håll.


Läs mer...

Varför

+

För att man vill ta ansvar eller för att det stärker sitt eget eller företagets varumärke. Även små mängder har stor betydelse.


Läs mer...

Hållbarhet & lönsamhet

Områden

 • Klimatkompensation
 • Klimatcertifiering
 • Miljöpolicy, Miljödiplomering
 • Corporate Social Responsibility
 • ISO-komplement
 • Green Marketing
 • Företagsetik


Verktyg

 • Voluntary Emission Reduction
 • Certified Emission Reduction
 • European Union Allowances
 • Environmental Impact Assessment
 • Life Cycle Assessment
 • CO2 utsläppsuppskattnig


Copyright 2012 © Klimatinstitutet. Alla rättigheter reserverade