Kontakta oss gärna


Allmänna frågor

info@klimatinstitutet.se

+46 (0)8 559 24 225

 

 

Alex Lindberg

Ordförande Företagsrådgivare

alex.lindberg@klimatinstitutet.se

Victor Ejvergård

Företagsrådgivare

victor.ejvergard@klimatinstitutet.se

Lars Nilsson

Företagsrådgivare

lars.nilsson@klimatinstitutet.se


Värdegrund

Ekonomisk, klimatmässig och social hållbarhet samt fullständig transparens skall känneteckna alla affärsprocesser inom ramen för Klimatinstitutets verksamhet.

Klimatmässig målsättning

Verksamheten skall vara CO2 positiv med 10-20% vid verksamhetsårets slut.

Ekonomisk målsättning

Verksamheten skall på lång sikt bära sina egna kostnader och därmed förbli ständigt oberoende.


Intellektuell målsättning

Bidra till ökad kunskap om klimatkompensation och utsläppsreducering.

Hållbarhet & lönsamhet

Områden

 • Klimatkompensation
 • Klimatcertifiering
 • Miljöpolicy, Miljödiplomering
 • Corporate Social Responsibility
 • ISO-komplement
 • Green Marketing
 • Företagsetik


Verktyg

 • Voluntary Emission Reduction
 • Certified Emission Reduction
 • European Union Allowances
 • Environmental Impact Assessment
 • Life Cycle Assessment
 • CO2 utsläppsuppskattnig


Copyright 2012 © Klimatinstitutet. Alla rättigheter reserverade