Om oss

Klimatinstitutets verksamhetsidé är att förenkla, förklara och förmedla klimatkompensation till konsumenter och företag i Norden.


Att klimatkompensera är idag en självklarhet för många företag och trenden ökar även bland privatpersoner. Marknaden har tidigare fokuserat på lösningar för mycket stora företag, det har inneburit komplicerade processer, stora projekt med mycket kostsamma lösningar som följd.

Genom att erbjuda klimatkompensation av olika slag och nivåer gör Klimatinstitutet det möjligt för alla att ta klimatansvar.

Målsättningen för Klimatinstitutet är att erbjuda marknadens mest prisvärda alternativ för klimatkompensation. Klimatinstitutet skall också bidra till att sprida kunskap om vad klimatkompensation är och varför det är nödvändigt.


         


Värdegrund

Ekonomisk, klimatmässig och social hållbarhet samt fullständig transparens skall känneteckna alla affärsprocesser  inom ramen för Klimatinstitutets verksamhet.

Klimatmässig målsättning

Verksamheten skall vara CO2 positiv med 10-20% vid verksamhetsårets slut..

Ekonomisk målsättning

Verksamheten skall på lång sikt bära sina egna kostnader och därmed förbli ständigt oberoende.


Intellektuell målsättning

Bidra till ökad kunskap om klimatkompensation och utsläppsreducering.

Hållbarhet & lönsamhet

Områden

 • Klimatkompensation
 • Klimatcertifiering
 • Miljöpolicy, Miljödiplomering
 • Corporate Social Responsibility
 • ISO-komplement
 • Green Marketing
 • Företagsetik


Verktyg

 • Voluntary Emission Reduction
 • Certified Emission Reduction
 • European Union Allowances
 • Environmental Impact Assessment
 • Life Cycle Assessment
 • CO2 utsläppsuppskattnig


Copyright 2012 © Klimatinstitutet. Alla rättigheter reserverade