Mer information

 

Vad innebär det att klimatkompensera?


Att klimatkompensera innebär att man reducerar växthusgas någonstans för att kompensera för sina egna utsläpp. Utsläpp orsakas när vi till exempel åker bil, flyger, använder el och papper eller äter mat. Reduktionen av växthusgas sker vid till exempel utbyggnad av förnyelsebara energikällor, vid smart avfallshantering eller vid trädplanteringar där det tidigare bara fanns barmark. Genom att finansiera så kallade utsläppsreduktioner möjliggör vi begränsningar av utsläpp, oftast i tredje värden, som annars inte skulle ha blivit av. 
Hur mycket?

Exakt hur stora utsläpp som uppstår vid en bestämd händelse kräver en anpassad utsläppsberäkning därför är det ofta enklare att klimatkompensera en uppskattad mängd eller en mängd man anser sig har råd med.

Varje svensk genererar i genomsnitt utsläpp på 6-8 ton koldioxid per år.

En genomsnittlig mellanklassbil genererar utsläpp på 1,5 ton koldioxid på 1000mil.

En flygresa Stockholm-Bangkok tur och retur genererar utsläpp på 1,6 ton koldioxid per person. 

Hållbarhet & lönsamhet

Områden

 • Klimatkompensation
 • Klimatcertifiering
 • Miljöpolicy, Miljödiplomering
 • Corporate Social Responsibility
 • ISO-komplement
 • Green Marketing
 • Företagsetik


Verktyg

 • Voluntary Emission Reduction
 • Certified Emission Reduction
 • European Union Allowances
 • Environmental Impact Assessment
 • Life Cycle Assessment
 • CO2 utsläppsuppskattnig


Copyright 2012 © Klimatinstitutet. Alla rättigheter reserverade