Uppdragsgivare

Klimatinstitutets uppdragsgivare är företag och organisationer i olika branscher med olika förutsättingar. Nedan presenteras några av de som valt att stärka sitt varumärke genom att klimatkompensera via  klimatinstitutet.Värdegrund

Ekonomisk, klimatmässig och social hållbarhet samt fullständig transparens skall känneteckna alla affärsprocesser  inom ramen för Klimatinstitutets verksamhet.

Klimatmässig målsättning

Verksamheten skall vara CO2 positiv med 10-20% vid verksamhetsårets slut.

Ekonomisk målsättning

Verksamheten skall på lång sikt bära sina egna kostnader och därmed förbli ständigt oberoende.


Intellektuell målsättning

Bidra till ökad kunskap om klimatkompensation och utsläppsreducering.

Hållbarhet & lönsamhet

Områden

 • Klimatkompensation
 • Klimatcertifiering
 • Miljöpolicy, Miljödiplomering
 • Corporate Social Responsibility
 • ISO-komplement
 • Green Marketing
 • Företagsetik


Verktyg

 • Voluntary Emission Reduction
 • Certified Emission Reduction
 • European Union Allowances
 • Environmental Impact Assessment
 • Life Cycle Assessment
 • CO2 utsläppsuppskattnig


Copyright 2012 © Klimatinstitutet. Alla rättigheter reserverade